Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme [https://opsaneeraus.fi/]- verkkosivupalveluumme (jäljempänä ”Palvelu”) liittyen.

 1. Rekisterinpitäjä

  OP Saneeraus ja Maalaus Oy

  Y-tunnus: 0711153-9

  Osoite: Kurjenkellontie 5, 02270 Espoo

  Kotipaikka: KIRKKONUMMI

  Yhteyshenkilö

  tietosuoja-asioissa: Petri Juhani Ollanketo

  Osoite: Kurjenkellontie 5, 02270 Espoo

  Sähköposti: op@opsaneeraus.fi

 2. Rekisteröityjen ryhmät

  Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme Palvelun käyttäjistä ja/tai yrityskäyttäjien yhteyshenkilöistä sekä muista henkilöistä, joiden henkilötietojen käsittelyä Palvelun tarjoaminen ja vastaanottaminen edellyttävät.

 3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

  Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Palvelun tarjoamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksissa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Lain sallimissa rajoissa voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksissa.

 4. Käsittelyn oikeusperusteet

  Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti verkkosivu-palvelumme toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi. Yksittäisten tietojen osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi tai lakisääteiseen velvollisuuteemme käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksen tai kirjanpidon tarkoituksia varten.

 5. Käsiteltävät tiedot

  Käsittelemme seuraavia käyttäjiin liittyviä tietoja:

  • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä muut käyttäjän itse antamat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoite

  • käyttö- ja sopimushistoria, sisältäen tiedot mm. varauksista, tilauksista sekä mahdollisista palautteista, yhteydenotoista, laskutuksesta ja perinnästä

  • Palvelun käyttöä koskevat tekniset tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot (esim. evästeiden keräämä tieto)

  • asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot (mukaan lukien suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset)

 6. Tietojen luovutukset

  Asiakaspalvelun toteutuminen Palvelussa voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja itsenäisesti tilauksen tai varauksen toteuttamista sekä mahdollisia muita erikseen ilmoittamiaan tarkoituksia varten.

  Lisäksi alihankkijamme ja palveluntarjoajamme saattavat käsitellä tietojasi sikäli kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme tavanomaisia tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita yrityspalveluita varten sekä toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

  Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti tarvetta siirtää tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Palvelun tarjoamiseksi. Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan kuitenkin lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuen suostumukseesi tai tarpeeseen siirtää tiedot kanssasi solmitun tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi taikka muissa sovellettavan lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

 7. Tietojen säilyttäminen

  Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

  Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

  Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen mahdollisiin asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Kuitenkin siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

 8. Tietojen suojaus

  Pääsy aineistoon on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

 9. Rekisteröidyn oikeudet

  Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme.

  • Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

  • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinointiviesteistä, joita lähetämme sinulle.

  • Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus.

  Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

 10. Selosteen päivittäminen

  Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.

Evästeet

Käytämme Palvelussa evästeitä (cookies) Palvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Palvelun toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Uutiskirjeet

Käytämme Mailchimp järjestelmää markkinointialustanamme. Klikatessanne liity painiket-ta, huomioitte että tietojanne siirretään Mailchimp järjestelmään niiden käsittelyyn.

Lue lisää Mailchimp:in tietosuojakäytännöistä tästä.